Bosna - Chat - Bolchat - msn - balkan

BOLChat

Bolchat ili Bosnia-Online Chat je prva bh Internet Relay Chat Mreža od 1996 godine. Bolchat je aktivan od 1996 godine. Prvo je poceo na web prezentaciji Bosnia-Online, od koje je i dobio svoje ime, kao java applet gdje se skupljao manji broj ljudi u chat sobi #bosnia-online-chat. Chat tada uopste nije bio kontrolisanim uvjetima te je samim tim limitacijama bilo potrebno preci na IRC stil administracija. Tu promjenu je preuzeo na sebe Adis Burazerovic. Od 2012 godine je bolchat propao radi napada na servise. Citav team je odustao. Jedini ko je ostao od starog team bolchata je nick Viper. Jednom kad ste spojeni na IRC mrežu, možete se pridružiti jednom ili više "kanala" te tamo razgovarati s ostalim prisutnima. Konverzacija može biti javna (gdje svi na kanalu vide šta pišete) ili privatna (poruke se izmjenjuju samo medu dvoje (ili više) ljudi koji mogu, ali ne moraju biti na istom kanalu, ili cak ne moraju uopšte biti na nekom kanalu). IRC nije "igra" i strogo se preporucuje da ljude koje sretnete na IRC-u tretirate na isti nacin na koji biste to cinili da ste se sreli uživo, jer se nerijetko zna desiti da se ljudi na kraju i upoznaju uživo. Ne obracajte im se sa "Vi", ali svejedno poštujte pravila ponašanja i meduljudske komunikacije.
BOL-Chat slusa Radio a Vi?

Reklame